Състезание „Аз рисувам”

Състезанието „Аз рисувам”   ще се проведе в НУ „Св. Софроний Врачански” на 15.11.2018 г. по една от следните  теми:

„Искам да имам такава къща”

„Моето любимо животно”;

„Моята ваканция”.

Времетраене – един астрономически час.

Изтеглената тема ще бъде изпратена от СБНУ в запечатан плик на всяко участващо училище. 
Необходимо е участниците да носят материалите, с които ще рисуват.  

Рисувателен лист се предоставя на участниците от организатора.

Допустимите материали за рисуване са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастери.
Такса участие – 6.00 лв.

Заявка за участие в състезанието до 25.10.2018 г.