Състезание „Аз рисувам”

Състезанието „Аз рисувам”  ще се проведе в НУ „Св. Софроний Врачански” на 21.11.2017 г. /вторник/ по една от следните  теми:
    „Аз подпомагам до почистим природата”;
    „Аз спортувам”;
    „Моят любим герой от приказките”.
Времетраене – един астрономически час.
Изтеглената тема ще бъде изпратена в запечатан плик на всяко участващо училище.
 

Необходимо е участниците да носят материалите, с които ще рисуват.

Рисувателен лист се предоставя на участниците от организатора.

Допустимите материали за рисуване са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастри.

Такса участие – 6.00 лв.

Заявки за участие в състезанието се приемат до 27.10.2017 г.