Състезание „Аз рисувам”

Състезанието „Аз рисувам”   ще се проведе в НУ „Св. Софроний Врачански” на 19.11.2019 г. по една от следните  теми:

„Аз обичам цветята”

„Аз обичам водата”

„Аз обичам поляните, горите и планините”

 

Времетраене – един астрономически час.

Изтеглената тема ще бъде изпратена от СБНУ в запечатан плик на всяко участващо училище. 
Необходимо е участниците да носят материалите, с които ще рисуват.  

Рисувателен лист се предоставя на участниците от организатора.

Допустимите материали за рисуване са цветни моливи, пастели, водни бои и флумастери.
Такса участие – 6.00 лв.

Заявка за участие в състезанието до 07.11.2019 г.