Четвърти В клас

Ирена Стайкова Лозанова
класен ръководител на ІV в клас