Четвърти В клас

Лиляна Ангелова Лазарова                
класен ръководител на ІV в клас

 

Това е работният блог на нашия клас. В продължение на четири години тук ще се отразяват значими събития от училищния ни живот и родителите ще намират важна информация относно обучението и възпитанието на децата си.

 

http://mystars2015.blogspot.bg/