Семинар за професионално развитие, Латвия

В периода 26–28 юни 2018 г. в латвийския град Рига се проведе семинар за професионално развитие на тема „Update your Нistory&Сulture“. Един от двамата български участници, преминали успешно селекцията на Националното звено на ЦРЧР – София,  бе Лиляна Лазарова, ст. учител от нашето училище. Нови методи за работа и добри педагогически практики споделиха над 120 учители от 26 страни. Участниците се запознаха с модерни 3D технологии, инструменти за виртуална реалност, създаване на комикси и изследване на градската среда с мобилни приложения. Полезните умения ще бъдат приложени чрез  проектно-базирано обучение, което г-жа Лазарова ще реализира с учениците си през следващата учебна година.03-07-2018 | виж всички новини | Принтирай Изпрати