Слънчева система

Слънчевата система през детските очи и сръчните ръце на любознателните ученици от ГЦОУД 4 в,г,д клас. Проекти, в които вложихме старание, желание и знание!