Сурва, Сурва, Весела!

Така учениците от сборната група на ІІв клас с ръководител г-жа Ваня Вишнарова ще наричат за здраве, късмет и благополучие със сурвачките, изработени в ателието от тях и техните родители. 

Усет към красивото и знание за вплитане на цветните нишки върху дряновото клонче показаха, че екипната работа създава настроение, ражда идеи, прави ни по–добри.

Създаденото от детските ръце ще донесе пожелание за здраве във всеки дом, благоденствие и топлина в сърцето.

Госпожа Вишнарова благодари на родителите за подкрепата и пожелава на всички Светли празници!