Световен ден на поезията

На 21 март учениците от ГЦОУД 2 б, д клас отбелязаха световния ден на поезията. Гост в групата беше писателят Димитър Цолов, които проведе кратка беседа с тях и им напомни, че поезията е част от живота ни и чрез нея можем да направим света по-добър. Вдъхновени, деца прочетоха свои и чужди стихотворения.

Инициативата за празнуването на този ден датира от 21 март 1999г. Решението да се посвети този ден на поезията е взето на Генералната конференция на ООН по въпросите на образованието, науката и културата, проведена в Париж. Целта на този празник е да популяризира четенето, писането и публикуването на поезия в света.