Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшеств

По поводът Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия, който се отбеляза на 17 ноември 2019г. , пред учениците  от ГЦОУД 3 а,б  клас бе изнесена лекция за безопасността на движението.

Лозан Илиев, родител на дете от групата, запозна учениците с правилата, които трябва да се спазват при пресичане на улицата и  каране на велосипед.

Десислава Илиева