Театралната забава „Повдигни завесата”

Детски парламент „Детство без тревоги” организира изява за всички ученици от НУ „Св. Софроний Врачански” – от най-малките до четвъртокласниците. Всички, които искат да разкрият артистичната си страна, могат да участват в театралната забава „Повдигни завесата”. Очакваме да подготвите драматизация на интересна приказка или друго произведение, хумористичен диалог, забавно стихотворение и всичко, което ви хрумне, че може да разкрие артистичната ви страна. Срокът за записване е до 15 февруари, в кабинета на педагогическия съветник.