Първи Б клас

Маргарита С. Стамболийска
кл.ръководител на I б клас