Трети Б клас

Маргарита С. Стамболийска
кл.ръководител на ІII б клас