Първи Г клас

Галина Тодорова Александрова
кл. ръководител на I г клас