Първи А клас

Илияна Павлова Любенова
кл.ръководител на I а клас