Участие в конкурс

Учениците от групата за целодневна организация на госпожа Ваня Вишнарова – 2в клас участваха активно в обявения конкурс на тема: „Как да опазим природата”. След проведената дискусия и изгледаните презентации, учениците изразиха своето отношение към опазването на природата и ролята на детето в нея.