Участие в национален проект

За периода от 21 до 25 октомври 2019 г. учениците от 3-г клас, придружени от своите учители г-жа Лилия Гешева и г-жа Мая Чучкова, участваха в проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения”. Проектът е национален и се изпълнява от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014–2020 г.”. Целта е да се подобри подготовката на населението за реакция при наводнения и последващи кризи чрез организиране и провеждане на специализирани обучения. Лектори бяха служители на ГД ПБЗН – МВР, преминали обучения в страната и чужбина за работа с деца и преподаване по достъпен и интересен начин.

Чрез презентации, беседи, игри и състезания третокласниците разбраха как да реагират правилно на природните бедствия, с цел намаляване на тяхното вредно въздействие. Научиха какви са причините и същността на наводненията, техните характеристики и видовете наводнения. Запознаха се с функциите на службите за спешна помощ и подходящите реакции в ситуация на спешност. Усвоиха умения как да се подготвят при потенциални наводнения и как да реагират в реална ситуация на наводнение навън, в училище и вкъщи.

За положените усилия в усвояване на знания и овладяване на умения за действие при бедствия, учениците получиха грамоти.

Лилия Гешева25-10-2019 | виж всички новини | Принтирай Изпрати