Училището – история, настояще и бъдеще

В  часовете по интереси, групата за целодневна организация от 2в клас на госпожа Вишнарова проведоха беседа на тема: „Моето училище – моят втори дом”.

Събрани във фоайето на училището, учениците с интерес разгледаха музейния кът, съхраняващ снимков материал от първите години на училището, грамоти, награди, моменти от работа по проекти. Стенописите, пресъздаващи живота и делото на Софроний Врачански впечатлиха учениците и формираха у тях съзнание, че и те са част от тази история и със своята активност те пишат нова страница в 110 годишната му история.