Учредително събрание на ДП "Детство без тревоги"

На 26-ти септември, за четвърти пореден път, в НУ „Св. Софроний Врачански” се учреди детски парламент „Детство без тревоги”. Всички ученици от втори до четвърти клас проведоха гласуване и излъчиха свои представители:

 • Никол Илиева – 2а клас;
 • Десислава Вутова – 2б клас;
 • Радина Петрова – 2в клас
 • Антъни Чучков – 2г клас
 • Ивана Иванова – 2д клас
 • Габриела Крумова – 3а клас
 • Хана Лачкова – 3б клас
 • Владислава Дилова – 3в клас
 • Франческа Педоиа – 3г клас
 • Кристин Атанасов – 3д клас
 • Доника Кирова – 4а клас
 • Божидара Първанова – 4б клас
 • Светлозара Тодорова – 4 в клас
 • Лиана Нинова – 4 г клас

Заедно с техните наставници – членовете от Училищната комисия за борба с противообществените прояви, те работят за подобряване на училищните взаимоотношения, приобщаването на всички деца,  ще създават интересни инициативи и ще дават полезни задачи. При провеждане на Учредителното събрание се избра Управителен съвет – депутатите от четвърти клас с Председател  Лиана Нинова.