Учредително събрание

На 16-ти октомври 2019 г., за седми пореден път, в НУ „Св. Софроний Врачански”,  се проведе учредително събрание на детски парламент „Детство без тревоги”. На заседанието присъстваха новоизбраните по класове депутати:

 • Виктория Димитрова Боцева - 2а клас
 • Радина Живкова Ленкова – 2б клас
 • Лора Красимирова Борисова - 2в клас
 • Калина Цветанова Петрова – 2г
 • Мария Димитрова Георгьовска - 3а клас
 • Никола Николов Станчев – 3б клас
 • Виктория Милчева Христова – 3в
 • Лия Малинова Любчева – 3г
 • Теодор Ангелов Ангелов – 4а
 • Ивет Ивайлова Валентинова - 4б
 • Рая Росенова Станчева – 4в
 • Десислава Динкова Динкова – 4г
 • Никола Калинов Иванов - 4д

За председател на Детски парламент беше избрана Десислава Динкова от 4.г клас, а за нейни помощници – Рая Станчева от 4.в и Никола Станчев от 3.б клас.

Малките депутати обсъдиха и приеха план с дейности за настоящата учебна година, първата от които е да измислят и онагледят различни игри, чрез които да изградят сплотен колектив в класовете.

Пожелаваме успех и ползотворна работа на всички!