Вестник *Заедно*, бр. 1

Първият сняг над Враца донесе топла новина сред децата от нашето училище. Излезе от печат първи брой на вестник „Заедно”, създаден от групата за целодневна организация на ІІІ „а“ и „в“ класове. Вестникът е издаден от редакционен екип на сборната група и готов продукт на поставена задача от Детския парламент към училището. Той пресъздава тихите и спокойни игри на децата през междучасията и същевременно е пулс на новините, събитията, конкурсите и ваканциите. Статиите отразяват съвместни инициативи в групата, сред които и такива с родители. Красиви детски рисунки напомнят за умението на учениците да оставят своето послание във времето.

Вестникът е ежемесечен, със запазени авторски права и се разпространява безплатно!

Ваня Вишнарова

Вестник *Заедно*, бр. 1