Заедно

В седмицата, посветена на бащата, учениците от сборната група на г-жа Вишнарова – 3а и 3в класове, бяха приятно изненадани от бащата на Рая. С топло чувство на бащинска обич и с огромно вълнение, той пристигна като гост на децата. След като се запозна с учениците, родителят се върна назад във времето и прочете любима приказка на децата. Приказката довърши неговата дъщеря – Рая, подкрепяна от бурните аплодисменти на съучениците си.

Така впечатлени от мига, деца и родители написаха заедно още една страница от приказката – тази, на живота!

Ваня Вишнарова