Занимателна математика

Групата по „Занимателна математика“  през тази учебна година дава възможност на учениците от вторите класове да развиват творческото си мислене при решаването на занимателни и забавни математически задачи, ребуси и игри.

Целта е чрез обучението учениците да  доразвият желанието си за работа по математика индивидуално и в екип. Чрез учебна игра, базираща се на индивидуалния подход към всеки един от тях да се убедят, че е лесно и интересно в часовете по математика.