Заседание на Детски парламент ,,Детство без тревоги“

Онлайн заседание на Детски парламент беше проведено на 19 ноември 2020 г. На заседанието присъстваха представители на всички класове, избрани чрез гласуване във всяка паралелка. Идеята на Детски парламент е да приобщава децата към градската среда, по законоустановени начини да активира тяхната инициативност, да ги изгражда като лидер, а образователните технологии доказаха на практика, че съчетанието им с традиционни и реформаторски идеи намират място в съвременното училище.

Заседанието откри г-н Добромир Никифоров – педагогически съветник в НУ,,Св. Софроний Врачански“, а поздрав към децата отправи г-жа Миглена Иванова – зам.-директор.

Спазвайки устава, чрез явно гласуване, за председател на Детския парламент за учебната 2020 – 2021 година, беше избрана четвъртокласничката Лия Любчева. За себе си новата председателка сподели, че обича да танцува, спортува, да решава задачи. Подкрепя всяка благородна инициатива и се гордее с благотворителните изяви на съучениците си.

Г-н Никифоров запозна членовете на Детски парламент с предстоящите инициативи, като напомни, че на 20.11.2020г. от 11ч. ще бъде открита за осемнадесети пореден път кампания ,,Да осиновим врачанско семейство‘‘ , чийто партньор е нашето училище.

Училищното ръководство и Детския парламент благодарят на родителите за подкрепата при реализирането на онлайн заседанието.

,,Ние събудихме кладенеца и той пее…..

Жадни сме тъкмо за тази вода!‘‘ – Екзюпери

На добър час, малки депутати!

В. Вишнарова, Д. Никифоров