Актуално

Компютрите - наши помощници

  17.06.2020 20:22

През тази учебна година нашето училище  стана част от НП“Образование за утрешния ден“ към МОН. Във връзка с това бе сформиран клуб по интереси „Компютрите – наши помощници“  с ученици от  третите класове и ръководител г-жа И.Лозанова. Целта на заниманията в клуба бе:

През месец февруари клубът започна своите занимания. С огромно желание и любопитство третокласниците правеха своите първи стъпки в света на дигиталните технологии. Въпреки извънредната ситуация в страната работата на клуба не спря, а заниманията продължиха в условията на дистанционно обучение. Учениците придобиха умения за работа с Internet, MS Paint, MS Word, MS Power Point.  Макар и във виртуална класна стая, те създадоха чудесни картички, грамоти, електронни тестове, презентации и успешно завършиха обучението си. Всеки от участниците ще получи сертификат за участието си в проекта.

Желаем на малките компютърни специалисти много бъдещи успехи!

Ирена Лозанова

   Материали на ученици