Математическо състезание „Европейско кенгуру плюс”

На 12 юни 2021 г. (събота) от 11.00 ч. до 12.15 ч. в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ при спазване на всички противоепидемични мерки ще се проведе математическо състезание „Европейско кенгуру плюс” за учениците от първи, втори, трети клас и четвърти клас.

Време за работа 75 минути.

Такса правоучастие – 10 лв.

Състезанието включва отделни теми за възрастови групи: І клас, ІІ клас, ІІІ клас и ІV клас.

Форматът на състезанието е 7 задачи, първите 5 са тестови с избираем отговор, задача 6 е със свободен отговор, а задача 7 е с подробно описание на решението.

За всеки вирен отговор на задачи с номера 1-5 се присъждат 3 точки, на задача 6 се присъждат 5 точки, а задача с номер 7 се оценява с 0-10 точки.

За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки.

 Максималният брой точки е 30. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки, които учениците получават преди началото на състезанието.       

Заявка за участие се приемат до 03.06.2021 г. на класните ръководители.

Таксата за участие се внася предварително при Д. Ангелова – касиер-домакин, чрез класните ръководители.

Родителят попълва Декларация по образец /Приложение/.

Всяко училище, участващо в състезанието, осигурява за училището домакин по един ръководител на всеки 15 участници, които може да бъде определен за квестор по време на състезанието.

Всеки участник в състезанието получава сертификат за участие, а първенците получават грамоти. Най-добре представилите се получават право да кандидатстват за участие с финансови отстъпки в Международния летен лагер „Европейско кенгуру“.

Декларация по образец