Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Педагогически екип

Антоанета Иванова Сиракова

директор

Миглена Иванова Василева

заместник-директор

Виолина Дамянова Славкова

педагогически съветник

Малинка Иванова Кунчева

ресурсен учител

Нина Димитрова

логопед и психолог

Виолета Тошкова Лалова

учител I - IV клас

Маргарита Николова Цветкова

ст. учител I - IV клас

Калинка Иванова Данова

ст. учител I - IV клас

Румяна Христова Петкова

ст. учител I - IV клас

Весела Петкова Вълчева

ст. учител I - IV клас

Светла Стефанова Пойчева

ст. учител I - IV клас

Ива Любенова Йонкова

ст. учител I - IV клас

Илияна Павлова Любенова

ст. учител I - IV клас

Маргарита С. Стамболийска

ст. учител I - IV клас

Дияна Александрова Йончева

ст. учител I - IV клас

Галина Тодорова Александрова

ст. учител I - IV клас

Таня Иванова Христова

ст. учител I - IV клас

Йорданка Тодорова Кюпарска

ст. учител I - IV клас

Ирена Стайкова Лозанова

ст. учител I - IV клас

Лилия Пантева Гешева

ст. учител I - IV клас

Надежда Галинова Георгиева

учител I - IV клас

Анжелина Маринова

ст. учител по английски език

Христина Валериева Хаджийска

ст. учител по музика

Красимира Христова

учител по музика

Димо Атанасов Георгиев

ст. учител по физическо възпитание и спорт

Марияна Димитрова Пенчева

ст. учител в група

Ваня Ценова Вишнарова

ст. учител в група

Светла Стефанова Игнатова

ст. учител в група

Вера Николова Николова

ст. учител в група

Светла Пендоловска

ст. учител в група

Галя Ангелова Илиева

ст. учител в група

Яна Копчева

ст. учител в група

Петя Христова Петрова

учител в група

Десислава Валериева Илиева

учител в група

Йоана Милкова Младенова

учител в група

Мая Христова Гергова-Чучкова

учител в група

Габриела Нецова

учител в група

Петя Цекова

учител в група

Катя Ивайлова Петкова

гл. счетоводител

Валентина Иванова Вачева

ЗАС

Дарина Миткова Ангелова

касиер-домакин

Дияна Костова Димитрова

помощник, кухня

Румяна Нешова Пасева

помощник, кухня

Дарина Тодорова Вутова

чистач

Цецка Герасимова Печовска

чистач

Маргарита Благоева Вутова

чистач

Ива Владимирова Георгиева

чистач

Божидар Викторов Борисов

охрана