Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Педагогически екип

Антоанета Сиракова

директор

Миглена Василева

заместник-директор

Виолина Славкова

педагогически съветник

Маргарита Стамболийска

ст. учител I - IV клас

Десислава Илиева

учител I - IV клас

Дияна Александрова

ст. учител I - IV клас

Илияна Любенова

ст. учител I - IV клас

Таня Христова

ст. учител I - IV клас

Йорданка Тодорова

ст. учител I - IV клас

Ирена Лозанова

ст. учител I - IV клас

Лилия Гешева

ст. учител I - IV клас

Вера Николова

ст. учител I - IV клас

Виолета Лалова

учител I - IV клас

Маргарита Цветкова

ст. учител I - IV клас

Калинка Данова

ст. учител I - IV клас

Надежда Георгиева

учител I - IV клас

Весела Вълчева

ст. учител I - IV клас

Светла Пойчева

ст. учител I - IV клас

Ива Йонкова

ст. учител I - IV клас

Анжелина Маринова

ст. учител по английски език

Христина Хаджийска

ст. учител по музика

Димо Атанасов

ст. учител по физическо възпитание и спорт

Светла Стефанова

ст. учител в група

Марияна Пенчева

ст. учител в група

Ваня Вишнарова

ст. учител в група

Светла Пендоловска

ст. учител в група

Галя Илиева

ст. учител в група

Яна Копчева

ст. учител в група

Галя Веселинова

ст. учител в група

Филка Димитрова

ст. учител в група

Елеонора Стоева

ст. учител в група

Петя Петрова

учител в група

Йоана Младенова

учител в група

Мая Чучкова

учител в група

Габриела Нецова

учител в група

Петя Цекова

учител в група

Надежда Иванова

учител в група

Мария Вачева

учител в група

Илияна Йовчева

учител в група

Катя Петкова

гл. счетоводител

Валентина Вачева

ЗАС

Дарина Ангелова

касиер-домакин

Дияна Димитрова

помощник, кухня

Румяна Пасева

помощник, кухня

Дарина Вутова

чистач

Цецка Печовска

чистач

Маргарита Вутова

чистач

Ива Георгиева

чистач

Божидар Борисов

охрана