Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Целодневно обучение

Мая Чучкова

Първи а

за нашия клас

Десислава Илиева

Първи б

за нашия клас

Ваня Вишнарова

Първи в

за нашия клас

Габриела Нецова

Първи г

за нашия клас

Петя Цекова

Втори а, б

за нашия клас

Светла Пендоловска

Втори а, в

за нашия клас

Петя Петрова

Втори а, г

за нашия клас

Яна Копчева

Трети а, б

за нашия клас

Галя Илиева

Трети б, г

за нашия клас

Вера Николова

Трети в

за нашия клас

Светла Стефанова

Четвърти а, г

за нашия клас

Марияна Пенчева

Четвърти б, в

за нашия клас