Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Целодневно обучение

Първи а

Галя Илиева

за нашия клас

Първи б

Илияна Йовчева

за нашия клас

Първи в

Мария Вачева

за нашия клас

Първи г

Светла Стефанова

за нашия клас

Втори а

Петя Цекова

за нашия клас

Втори б

Габриела Нецова

за нашия клас

Втори в

Филка Димитрова

за нашия клас

Втори г

Яна Копчева

за нашия клас

Трети а

Галя Веселинова

за нашия клас

Трети б

Марияна Пенчева

за нашия клас

Трети в

Ваня Вишнарова

за нашия клас

Трети г

Йоана Младенова

за нашия клас

Четвърти а, б

Надежда Иванова

за нашия клас

Четвърти а, в

Светла Пендоловска

за нашия клас

Четвърти а, г

Петя Петрова

за нашия клас