Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Целодневно обучение

Първи а

Петя Цекова

за нашия клас

Първи б

Габриела Нецова

за нашия клас

Първи в

Галина Александрова

за нашия клас

Първи г

Яна Копчева

за нашия клас

Втори а

Мая Чучкова

за нашия клас

Втори б

Марияна Пенчева

за нашия клас

Втори в

Ваня Вишнарова

за нашия клас

Втори г

Йоана Младенова

за нашия клас

Трети а, б

Надежда Иванова

за нашия клас

Трети а, в

Светла Пендоловска

за нашия клас

Трети а, г

Петя Петрова

за нашия клас

Четвърти а, б

Светла Стефанова

за нашия клас

Четвърти б, г

Галя Илиева

за нашия клас

Четвърти в

Вера Николова

за нашия клас