Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Длъжностно лице за защита на личните данни

Валентина Иванова Вачева

тел. за връзка - 0878649361

е-mail - [email protected]

Работно време

от 08.00 ч. до 17.00ч.

почивка - 12.00 ч. - 13.00 ч.