Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Бюджет 2021- първоначален план Свали
Касов отчет към 31 март 2021 Свали
Информация за изпълнение на бюджета към 31 март 2021 Свали
Бюджет 2020г. - първоначален план Свали
Касов отчет към 31 март 2020 г. Свали
Касов отчет към 31 март 2020 г. на СЕС Свали
Информация за изпълнението на бюджета Свали
Касов отчет към 30 юни 2020 г. Свали
Информация за изпълнение на бюджета Свали
Касов отчет към 30 септември 2020 г. Свали
Информация за изпълнение на бюджета Свали
Справка за поети ангажименти по общинския бюджет към 31.03.2020 г. Свали
Справка за поети ангажименти по общинския бюджет към 31.06.2020 г. Свали
Справка за поети ангажименти по общинския бюджет към 31.09.2020 г. Свали
Информация за изпълнението на бюджета към 31.12.2020 г. Свали
Касов отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г. Свали
Поети ангажименти Свали
Преходен остатък от 2020 г. Свали
Бюджет 2019 г. - първоначален план Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 31 март 2019 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 30 юни 2019 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 30 септември 2019 г. - 1 Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 30 септември 2019 г. - 2 Свали
Отчет за изпълнение на бюджета за 2019 год. Свали
Информация за изпълнениетона бюджета за 2019 г. Свали
Бюджет 2018 - първоначален план Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 31 март 2018 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 30 юни 2018 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 30 септември 2018 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 31 декември 2018 г. Свали
Бюджет за 2017 г. - първоначален план Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 31 март 2017 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 30 юни 2017 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 30 септември 2017 г. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 31 декември 2017 г. Свали
Бюджет 2016 - първоначален план Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 31 март 2016 год. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 30 юни 2016 год. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 30 септември 2016 год. Свали
Отчет за изпълнението на бюджета към 31.12.2016 г. Свали
Отчет на разходваните средства от ЕС до 31.12.2016 г. Свали