Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Организация на учебния ден за учебната 2021/2022 г. - втори срок Свали
Седмично разписание за І клас за учебната 2021/2022 г. - втори срок Свали
Седмично разписание за IІ клас за учебната 2021/2022 г. - втори срок Свали
Седмично разписание за ІII клас за учебната 2021/2022 г. - втори срок Свали
Седмично разписание за ІV клас за учебната 2021/2022 г. - втори срок Свали
Седмично разписание за ГЦОУД I клас за учебната 2021/2022 г. - втори срок Свали
Седмично разписание за ГЦОУД II клас за учебната 2021/2022 г. - втори срок Свали
Седмично разписание за ГЦОУД III клас за учебната 2021/2022 г. - втори срок Свали
Седмично разписание за ГЦОУД IV клас за учебната 2021/2022 г. - втори срок Свали
Организация на учебния ден за учебната 2021/2022 г. - първи срок Свали
Седмично разписание за І клас за учебната 2021/2022 г. - първи срок Свали
Седмично разписание за ІI клас за учебната 2021/2022 г. - първи срок Свали
Седмично разписание за IIІ клас за учебната 2021/2022 г. - първи срок Свали
Седмично разписание за ІV клас за учебната 2021/2022 г. - първи срок Свали
Седмично разписание за ГЦОУД I клас за учебната 2021/2022 г. - първи срок Свали
Седмично разписание за ГЦОУД ІI клас за учебната 2021/2022 г. - първи срок Свали
Седмично разписание за ГЦОУД IІI клас за учебната 2021/2022 г. - първи срок Свали
Седмично разписание за ГЦОУД IV клас за учебната 2021/2022 г. - първи срок Свали