Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Паралелки

Надежда Георгиева

класен ръководител на 1.а клас

за нашия клас

Весела Вълчева

класен ръководител на 1.б клас

за нашия клас

Светла Пойчева

класен ръководител на 1.в клас

за нашия клас

Ива Йонкова

класен ръководител на 1.г клас

за нашия клас

Маргарита Стамболийска

класен ръководител на 2.а клас

за нашия клас

Десислава Илиева

класен ръководител на 2.б клас

за нашия клас

Дияна Александрова

класен ръководител на 2.в клас

за нашия клас

Илияна Любенова

класен ръководител на 2.г клас

за нашия клас

Таня Христова

класен ръководител на 3.а клас

за нашия клас

Йорданка Тодорова

класен ръководител 3.б клас

за нашия клас

Ирена Лозанова

класен ръководител на 3.в клас

за нашия клас

Лилия Гешева

класен ръководител на 3.г клас

за нашия клас

Вера Николова

класен ръководител на 4.а клас

за нашия клас

Виолета Лалова

класен ръководител на 4.б клас

за нашия клас

Маргарита Цветкова

класен ръководител на 4.в клас

за нашия клас

Калинка Данова

класен ръководител на 4.г клас

за нашия клас