Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Паралелки

Маргарита С. Стамболийска

класен ръководител на I а клас

за нашия клас

Десислава Валериева Илиева

класен ръководител на I б клас

за нашия клас

Дияна Александрова Йончева

класен ръководител на I в клас

за нашия клас

Илияна Павлова Любенова

класен ръководител на I г клас

за нашия клас

Таня Иванова Христова

класен ръководител на ІI а клас

за нашия клас

Йорданка Тодорова Кюпарска

класен ръководител II б клас

за нашия клас

Ирена Стайкова Лозанова

класен ръководител на IІ в клас

за нашия клас

Лилия Пантева Гешева

класен ръководител на II г клас

за нашия клас

Малинка Иванова Кунчева

класен ръководител на III а клас

за нашия клас

Виолета Тошкова Лалова

класен ръководител на IIІ б клас

за нашия клас

Маргарита Николова Цветкова

класен ръководител на IІI в клас

за нашия клас

Калинка Иванова Данова

класен ръководител на III г клас

за нашия клас

Надежда Галинова Георгиева

класен ръководител на ІV а клас

за нашия клас

Весела Петкова Вълчева

класен ръководител на IV б клас

за нашия клас

Светла Стефанова Пойчева

класен ръководител на ІV в клас

за нашия клас

Ива Любенова Йонкова

класен ръководител на ІV г клас

за нашия клас