Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Паралелки

Надежда Галинова Георгиева

класен ръководител на І а клас

за нашия клас

Весела Петкова Вълчева

класен ръководител на I б клас

за нашия клас

Светла Стефанова Пойчева

класен ръководител на І в клас

за нашия клас

Ива Любенова Йонкова

класен ръководител на І г клас

за нашия клас

Маргарита С. Стамболийска

класен ръководител на II а клас

за нашия клас

Десислава Валериева Илиева

класен ръководител на II б клас

за нашия клас

Дияна Александрова Йончева

класен ръководител на II в клас

за нашия клас

Илияна Павлова Любенова

класен ръководител на II г клас

за нашия клас

Таня Иванова Христова

класен ръководител на ІII а клас

за нашия клас

Йорданка Тодорова Кюпарска

класен ръководител III б клас

за нашия клас

Ирена Стайкова Лозанова

класен ръководител на IІI в клас

за нашия клас

Лилия Пантева Гешева

класен ръководител на III г клас

за нашия клас

Вера Николова Николова

класен ръководител на IV а клас

за нашия клас

Виолета Тошкова Лалова

класен ръководител на IV б клас

за нашия клас

Маргарита Николова Цветкова

класен ръководител на IV в клас

за нашия клас

Калинка Иванова Данова

класен ръководител на IV г клас

за нашия клас