Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Паралелки

Таня Иванова Христова

класен ръководител на І а клас

за нашия клас

Йорданка Тодорова Кюпарска

класен ръководител I б клас

за нашия клас

Ирена Стайкова Лозанова

класен ръководител на І в клас

за нашия клас

Лилия Пантева Гешева

класен ръководител на I г клас

за нашия клас

Румяна Петкова Христова

класен ръководител на II а клас

за нашия клас

Виолета Тошкова Лалова

класен ръководител на IІ б клас

за нашия клас

Маргарита Николова Цветкова

класен ръководител на IІ в клас

за нашия клас

Калинка Иванова Данова

кл. ръководител на II г клас

за нашия клас

Надежда Галинова Георгиева

класен ръководител на ІІI а клас

за нашия клас

Весела Петкова Вълчева

класен ръководител на ІІI б клас

за нашия клас

Светла Стефанова Пойчева

класен ръководител на ІІI в клас

за нашия клас

Ива Любенова Йонкова

класен ръководител на ІII г клас

за нашия клас

Илияна Павлова Любенова

кл.ръководител на IV а клас

за нашия клас

Маргарита С. Стамболийска

кл.ръководител на IV б клас

за нашия клас

Дияна Александрова Йончева

кл. ръководител на IV в клас

за нашия клас

Галина Тодорова Александрова

кл. ръководител на IV г клас

за нашия клас