Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Валидиране на документи

Документи, съгласно Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави се приемат в канцеларията на училището от понеделник до петък /8.00 - 17.00 ч./.