Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Покана до членовете на Обществения съвет - 27.04.2023 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 23.03.2023 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 12.01.2023 г. Свали
Покана - Обществен съвет - 27.10.2022 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 14.09.2022 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 29.07.2022 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 26.04.2022 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 21.03.2022 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 20.01.2022 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 12.01.2023 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 17.03.2021г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 10.09.2021г. Свали
Искане за становище Свали
Искане за становище Свали
Покана до членовете на Обществения съвет Свали
Покана до членовете на Обществения съвет Свали
Покана до членовете на Обществения съвет Свали
Покана до членовете на Обществения съвет Свали
Покана до членовете на Обществения съвет Свали
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата
Свали