Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Покана - Обществен съвет - 27.10.2022 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 14.09.2022 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 29.07.2022 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 26.04.2022 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 21.03.2022 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 20.01.2022 г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 22.10.2021г Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 17.03.2021г. Свали
Покана до членовете на Обществения съвет - 10.09.2021г. Свали
Искане за становище Свали
Искане за становище Свали
Покана до членовете на Обществения съвет Свали
Покана до членовете на Обществения съвет Свали
Покана до членовете на Обществения съвет Свали
Покана до членовете на Обществения съвет Свали
Покана до членовете на Обществения съвет Свали
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата
Свали