Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Покана до членовете на Обществения съвет - 25.04.2024 г.
Покана до членовете на Обществения съвет - 13.03.2024 г.
Покана до членовете на Обществения съвет - 29.01.2024 г.
Покана до членовете на Обществения съвет - 26.10.2023 г.
Покана до членовете на Обществения съвет - 27.04.2023 г.
Покана до членовете на Обществения съвет - 23.03.2023 г.
Покана до членовете на Обществения съвет - 12.01.2023 г.
Покана - Обществен съвет - 27.10.2022 г.
Покана до членовете на Обществения съвет - 14.09.2022 г.
Покана до членовете на Обществения съвет - 29.07.2022 г.
Покана до членовете на Обществения съвет - 26.04.2022 г.
Покана до членовете на Обществения съвет - 21.03.2022 г.
Покана до членовете на Обществения съвет - 20.01.2022 г.
Покана до членовете на Обществения съвет - 12.01.2023 г.
Покана до членовете на Обществения съвет - 17.03.2021г.
Покана до членовете на Обществения съвет - 10.09.2021г.
Искане за становище
Искане за становище
Покана до членовете на Обществения съвет
Покана до членовете на Обществения съвет
Покана до членовете на Обществения съвет
Покана до членовете на Обществения съвет
Покана до членовете на Обществения съвет
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата