Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Приемане и преместване на ученици

# Наименование Информация Бланка
1 Издаване на удостоверение за валидиране
2 Издаване на дубликат на удостоверение
3 Признаване на завършен клас в чужбина
4 Преместване на ученици и записване на деца за първи клас