Математическо състезание „Европейско кенгуру”

На 18 март 2021 г. от 12.00 ч. до 13.30 ч.  в НУ „Св. Софроний Врачански“ за учениците от първи, втори, трети клас и за учениците от четвърти клас в ППМГ „Акад. Иван Ценов”, ще се проведе областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру”.

Време за работа 90 минути.

Без такса правоучастие.

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ включва 16 отделни теми за: І клас, ІІ клас, ІІІ клас и ІV клас.

Форматът на състезанието е 26 задачи, първите 24 са тестови – всяка с пет избираеми отговора, от които само един е верният, и 2 задачи с номера 25 и 26 с кратък свободен отговор. Учебното съдържание за всяка възрастова група е от учебното съдържание на задължителната /общообразователната и допълнителната/ свободноизбираемата подготовка. Отговорите се нанасят върху индивидуални бланки.

Първите 10 задачи се оценяват с 3 точки, от 11 до 20 се присъждат 4 точки, а задачи от 21 до 26 - 5 точки. За грешен или непосочен отговор не се отнемат точки. Максималният брой точки е 100.

 

Заявка за участие се приема до 5.03.2019 г. /петък/