Национално състезание по Компютърно моделиране

Състезанието се провежда в три кръга: общински, областен и национален.

Състезанието по компютърно моделиране се състои в създаване на компютърни програми за решаване на задачи със средствата, които се изучават в III и IV клас в предмета Компютърно моделиране от общообразователната подготовка.

Всеки участник работи самостоятелно на отделен компютър, без използване на допълнителни материали и електронни пособия, освен определените среди на работа.

Времетраене на общинския кръг е 80 минути.

Начало на състезанието: 9.00 ч. на 5 декември 2020 г. /събота/. Участниците трябва да заемат местата си най-късно в 8.30ч.

Заявка за участие се подава на класните ръководители в срок до 26.11.2020 г.