Организация на учебния ден

Организация на учебния ден

Седмично разписание за І клас на учебната 2019/2020 г. - първи срок

Седмично разписание за ІІ клас на учебната 2019/2020 г. - първи срок

Седмично разписание за ІІІ клас на учебната 2019/2020 г. - първи срок

Седмично разписание за ІV клас на учебната 2019/2020 г. - първи срок

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 г. - първи срок

Седмично разписание за ГЦОУД І клас за учебната 2019/2020 г. - първи срок

Седмично разписание за ГЦОУД ІІ клас за учебната 2019/2020 г. - първи срок

Седмично разписание за ГЦОУД ІІІ клас за учебната 2019/2020 г. - първи срок

Седмично разписание за ГЦОУД ІV клас за учебната 2019/2020 г. - първи срок

Седмично разписание за І клас на учебната 2019/2020 г. - втори срок

Седмично разписание за ІІ клас на учебната 2019/2020 г. -втори срок

Седмично разписание за ІІІ клас на учебната 2019/2020 г. -втори срок

Седмично разписание за ІV клас на учебната 2019/2020 г. - втори срок

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 г. -втори срок

Седмично разписание за ГЦОУД І клас за учебната 2019/2020 г. - втори срок

Седмично разписание за ГЦОУД ІІ клас за учебната 2019/2020 г. - втори срок

Седмично разписание за ГЦОУД ІІІ клас за учебната 2019/2020 г. - втори срок

Седмично разписание за ГЦОУД ІV клас за учебната 2019/2020 г. - втори срок