Педагогически екип

 


  Педагогически специалисти

директор
заместник-директор
педагогически съветник
ст. учител I - IV клас
учител I - IV клас
Маргарита Николова Цветкова ст. учител I - IV клас
Калинка Иванова Данова ст. учител I - IV клас
Румяна Христова Петкова ст. учител I - IV клас
Ирена Стайкова Лозанова ст. учител I - IV клас
Весела Петкова Вълчева ст. учител I - IV клас
Лиляна Ангелова Лазарова ст. учител I - IV клас
Светла Стефанова Пойчева ст. учител I - IV клас
Ива Любенова Йонкова ст. учител I - IV клас
Илияна Павлова Любенова
ст. учител I - IV клас
Маргарита С. Стамболийска ст. учител I - IV клас
Дияна Александрова Йончева ст. учител I - IV клас
Галина Тодорова Александрова ст. учител I - IV клас
Таня Иванова Христова ст. учител I - IV клас
Йорданка Тодорова Кюпарска ст. учител I - IV клас
Лилия Пантева Гешева ст. учител I - IV клас
   
Росен Николаев Цонев ст. учител по изобразително изкуство
Анжелина Маринова ст. учител по английски език
Христина Валериева Хаджийска учител по музика
Димо Атанасов Георгиев ст. учител по физическо възпитание и спорт
Марияна Димитрова Пенчева ст. учител в група 
Ваня Ценова Вишнарова
ст. учител в група
ст. учител в група
ст. учител в група
ст. учител в група
Светла Пендоловска ст. учител в група
Галя Ангелова Илиева учител в група
Малинка Иванова Кунчева ресурсен учител
Петя Христова Петрова учител в група
Десислава Валериева Илиева учител в група
Йоана Милкова Младенова учител в група
Мая Христова Гергова-Чучкова учител в група

 

 

 

Непедагогически персонал

Катя Ивайлова Петкова гл. счетоводител                        
Дарина Миткова Ангелова касиер-домакин
Валентина Иванова Вачева ЗАС
Дияна Костова Димитрова помощник, кухня
Дарина Тодорова Вутова чистач
Даринка Петрова Стойчовска чистач
Маргарита Благоева Вутова чистач
Румяна Нешова Пасева чистач
Ива Владимирова Георгиева чистач
Божидар Викторов Борисов охрана