Прием

 

СЪОБЩЕНИЕ

Съгласно графика на дейностите за прием в I-ви клас за учебната 2018/2019 година, утвърден със Заповед № 720 / 21.03.2018 г. на директора на училището, обявяваме че в НУ „Св. Софроний Врачански” няма свободни места за I-ви клас.

 

 

План-прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г.

Заповед на кмета на община Враца

Правила за прием на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Враца

Покана