Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Детски парламент

Заседание на Детски парламент

  28.11.2019 10:17

На 27.11.2019г. се проведе заседание на Детски парламент  - ,,Детство без тревоги“ към училището. Присъстваха представители на всички класове.

Заседанието бе открито от г-жа Иванова – зам. директор. След като приветства малките депутати, тя запозна всички с предстоящите инициативи свързани с Коледа.

Основен момент в заседанието бе представянето на ,,Тихи игри в междучасието”, които целят да сплотят детските колективи и внесат спокойствие, усмивки и радост сред учениците.

Първа представи игрите на своя клас Десислава Динкова от 4г клас, Председател на детския парламент. В презентацията й имаше образователни, двигателни, интерактивни и дори авторски игри.

Последваха презентации и табла със снимки на останалите класове. Игрите на децата се отличаваха със своята динамика, ритъм, емоция, мозъчна атака и енциклопедични знания. Бе представен ученически вестник със заглавие ,,Заедно”, който съдържа весели истории за малки деца, фигури за оцветяване, спортна рубрика и много други. Малките депутати старателно си водеха записки, за да информират по-късно съучениците си.

Към края на заседанието постъпиха и предложения за предстоящи инициативи. Никола от 4д клас предложи през 2020г. училището да се включи активно в честването на Ботевите празници. Друго предложение за ден на домашните любимци постъпи от Теодор от 4а клас.

Преди да закрие заседанието, г-жа Иванова припомни, че темата на предстоящия конкурс за детска творба е ,,Доброто около нас”.

С пожелание да бъдем по-добри и да подадем ръка на деца в неравностойно положение и с мисъл за предстоящите празници, малките парламентаристи излязоха в заслужена ваканция до месец февруари.

Ваня Вишнарова