Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Детски парламент

Заседание на Детски парламент

  24.01.2020 10:26

На 23 януари се проведе поредното заседание на Детски парламент ,,Детство без тревоги“. Заседанието започна с благодарности към депутатите по повод активното участие на училището в благотворителните инициативи през месец декември. Официално бе обявена и следващата творческа задача – конкурс за детска творба ,,Доброто около нас. Учениците могат да участват с разказ, рисунка, стихотворение, постер, видео клип. Постави се и срокът за изпълнение на задачата – 28 февруари. Постъпиха и предложения, свързани с честването на патронния празник на училището. Най-активни бяха 4 в клас, които предложиха организирането на спортен празник, ден за здравословно хранене и ден за експерименти.

С нетърпение очакваме готовите детски творби, направени с много любов и изпълнени с творчество и креативност.