Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Детски парламент

Заседание на Детски парламент ,,Детство без тревоги“

  11.11.2020 10:57

Онлайн заседание на Детски парламент беше проведено на 19 ноември 2020 г. На заседанието присъстваха представители на всички класове, избрани чрез гласуване във всяка паралелка. Идеята на Детски парламент е да приобщава децата към градската среда, по законоустановени начини да активира тяхната инициативност, да ги изгражда като лидер, а образователните технологии доказаха на практика, че съчетанието им с традиционни и реформаторски идеи намират място в съвременното училище.

Заседанието откри г-н Добромир Никифоров – педагогически съветник в НУ,,Св. Софроний Врачански“, а поздрав към децата отправи г-жа Миглена Иванова – зам.-директор.

Спазвайки устава, чрез явно гласуване, за председател на Детския парламент за учебната 2020 – 2021 година, беше избрана четвъртокласничката Лия Любчева. За себе си новата председателка сподели, че обича да танцува, спортува, да решава задачи. Подкрепя всяка благородна инициатива и се гордее с благотворителните изяви на съучениците си.

Г-н Никифоров запозна членовете на Детски парламент с предстоящите инициативи, като напомни, че на 20.11.2020г. от 11ч. ще бъде открита за осемнадесети пореден път кампания ,,Да осиновим врачанско семейство‘‘ , чийто партньор е нашето училище.

Училищното ръководство и Детския парламент благодарят на родителите за подкрепата при реализирането на онлайн заседанието.

,,Ние събудихме кладенеца и той пее…..

Жадни сме тъкмо за тази вода!‘‘ – Екзюпери

На добър час, малки депутати!

В. Вишнарова, Д. Никифоров