Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Детски парламент

Майско заседание на Детски парламент "Детство без тревоги"

  14.05.2021 11:37

На 13 май се проведе поредното електронно заседание на ДП „Детство без тревоги“. Все още спазвайки мерки за безопасност, но с много ентусиазъм и заряд на нови идеи, малките депутати стояха нетърпеливо зад екраните.

Темата на събранието беше предстоящият избор на „Добро сърце“. Това е приз, който се връчва веднъж годишно на ученик, който е имал множество добри постъпки през изминалата година. Предложенията се правят по класове, като всеки клас избира един ученик. Депутатите обсъждат и гласуват, посочвайки едно дете, на което се връчва грамота пред цялото училище.

На заседанието се обсъдиха и идеи за 24 май, като учениците предложиха да направят картички, които да раздадат на своите учители и в района около училището, като поздрав за празника на Славянската писменост и култура.