Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Млади откриватели

  19.07.2021 12:13

Група „Млади откриватели” разширява знанията на учениците за родината, за природни обекти, за важни исторически места, за забележителности и исторически сгради  в родния град и страната. Заниманията формират привързаност и положително отношение към родното място, развиват съзнание за отговорностите на учениците-граждани и необходимостта от общия труд за опазване на ценностите на нашето  природно и историческо наследство.

Учениците осмислят  културното разнообразие и книжното богатство на България, Европа и Земята. Допълнително развиват четивната техника и разбират значението на книгата и знанието за опознаване на света.