Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Компютърни забавления

  19.07.2021 12:49

Група „Компютърни забавления“ дава възможност на четвъртокласниците да развият дигиталните си умения и усвоят практически умения за използване на приложни програми.

В резултат на обучението през годината учениците ще получат обща представа за основните части на компютърната система, периферните устройства и различните носители на информация. Ще се научат да създават, обработват и съхраняват графична, текстова и мултимедийна информация; да различават графично изображение и анимация;  да работят в екип като обменят идеи, предложения и мнения;  да спазват правилата за безопасна работа с компютър.

Нашите истории, на които сами написахме кода. Работим върху подобряването му:))))))

https://studio.code.org/c/49768924

https://studio.code.org/c/852321998

https://studio.code.org/c/852274947

https://studio.code.org/c/852279873

https://studio.code.org/c/852282871

https://studio.code.org/c/852291473

https://studio.code.org/c/852297282

https://studio.code.org/c/852301005

https://studio.code.org/c/852303261

https://studio.code.org/c/852306700

https://studio.code.org/c/852318270