Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Танцова формация "Ритъм"

  19.07.2021 13:42

Танцова формация „Ритъм” e  част от заниманията по интереси в НУ "Св. Софроний Врачански". Тя  цели да създаде у децата положителна нагласа и траен интерес за общуване с музиката и традиционното българско народно творчество.

С участието си във формацията децата  получат теоретични и практически познания за най-характерните български хора и съвременни танци.

Имат възможност да развият вродените си музикални и танцови заложби, артистичност и емоционалност.