Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Умни дечица

  19.07.2021 13:51

Обучението по дигитална креативност в първи клас е насочено към формиране на основни компетентности при работа с дигитални устройства. Осъществява се на основата на съвременни технологии и подходящо за учениците програмно осигуряване, които създават условия за положителна нагласа и цялостно развитие на детската личност.

Учебното съдържание акцентира върху основни знания от областите: „Компютърна система“, „Информация и информационни дейности“, „Информационна култура“.

Така се изграждат първоначални представи за основните информационни дейности и тяхното предназначение. Използват се основните възможности на компютъра за изпълнение на достъпни учебни задачи.