Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Малки шахматисти

  19.07.2021 13:53

В групата по „Шахмат“ учениците се запознават с тайните и правилата на древната игра. Развиват умения и творческо мислене за решаване на игрови ситуации и правилно развитие на собствените фигури. Малките шахматисти придобиват знания за самостоятелно разрешаване на конфликти на шахматната дъска.