Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Занимателна математика

  19.07.2021 13:57

Обучението по математика чрез тази програма е ориентирано към овладяване на математически знания, умения и отношения, свързани със съвременните ключови компетентности на учениците. Чрез него се обогатяват и усъвършенстват аритметичните и геометричните знания и умения, развиват се логическото и творческото мислене, умението за тълкуване и използване на информация, представена по различни начини, повишава се интереса към математиката и увереността на учениците при участие в математически състезания.