Начално училище “Св. Софроний Врачански” Враца

Дейности на групите

Занимателен английски

  20.07.2021 09:00

През учебната 2020/2021 година в НУ „Св. Софроний Врачански“ като извънкласна дейност имаме възможност да реализираме допълнително обучение по “Занимателен английски“.

Обучението осмисля извънурочното време на учениците чрез допълнителни изследователски, езикови и творчески дейности с разнообразен характер по теми близки до ежедневието на децата. Дава прекрасна възможност за преподаване и упражняване на лексика по роден и чужд език. Повишава мотивацията на учениците за учене и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили. Формира на умения за използване на различни източници на информация, на гражданско самосъзнание и чувство за национална и европейска идентичност.

Учениците осмисляткултурното разнообразие и книжното богатство на Европа и участват във видеоконферентни връзки със съученици от европейските страни.